Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 1.004693
Trích yếu Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 22/07/2021
File đính kèm