Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 1.002416
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 22/07/2021
File đính kèm