Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y
Trích yếu Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
Lĩnh vực thủ tục hành chính Quản lý thuốc thú y
Ngày ban hành 11/03/2016
File đính kèm