Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-287864
Trích yếu Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Lĩnh vực thủ tục hành chính Quản lý thuốc thú y
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm