Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 1.003769
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thanh tra Pháp chế
Ngày ban hành 22/07/2021
File đính kèm