Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 1.004734
Trích yếu Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thúy)
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thanh tra Pháp chế
Ngày ban hành 22/07/2021
File đính kèm