Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288052
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
Lĩnh vực thủ tục hành chính Kế hoạch, phòng thí nghiệm
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm