Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288302
Trích yếu Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
Lĩnh vực thủ tục hành chính Kế hoạch, phòng thí nghiệm
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm