Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288093
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm