Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.
Trích yếu Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 03/11/2016
File đính kèm