Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
Trích yếu Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 03/11/2016
File đính kèm
  • null Thu tuc 17.doc
  • null 17. Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản.doc