Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288096
Trích yếu Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm