Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 1.005307
Trích yếu Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thanh tra Pháp chế
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm