Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 1.005329
Trích yếu Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thanh tra Pháp chế
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm