Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288077
Trích yếu Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người
Lĩnh vực thủ tục hành chính Kiểm dịch động vật
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm