Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288066
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu
Lĩnh vực thủ tục hành chính Kiểm dịch động vật
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm