Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-288086
Trích yếu Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm
Lĩnh vực thủ tục hành chính Kiểm dịch động vật
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm