Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8710 - 21:2019 2019 Bệnh thủy sản -Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus galactiae trên cá Còn hiệu lực
TCVN 8710 - 20:2019 2019 Bệnh thủy sản -Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu trên tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710 - 19:2019 2019 Bệnh thủy sản -Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh hoại tử cấp tính trên tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710-12:2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoom hepatoppenaei ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710 -7 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép Còn hiệu lực
TCVN 8710 -6 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi herpes virus ở cá chép Còn hiệu lực
TCVN 8710 -4 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh Đầu vàng ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710 -3 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710 -2 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển Còn hiệu lực
TCVN 8400-47:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 47: Bệnh Dịch tả lợn cổ điển Còn hiệu lực