Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8710 -3 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710 -2 :2019 2019 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển Còn hiệu lực
TCVN 8400-47:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 47: Bệnh Dịch tả lợn cổ điển Còn hiệu lực
TCVN 8400-46:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 46: Bệnh dại Còn hiệu lực
TCVN 8400-45:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 45: Bệnh gạo lợn, bệnh gạo bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-44:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 44: Bệnh Trùng roi Trichomonosis Còn hiệu lực
TCVN 8400-43:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 43: Bệnh Lưỡi xanh Còn hiệu lực
TCVN 8400-42:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 42: Bệnh Dịch tả loài nhai lại Còn hiệu lực
TCVN 8400-41:2019 2019 Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 41: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Còn hiệu lực
2019 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira Còn hiệu lực