Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8400-23:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Ung khí thán Còn hiệu lực
TCVN 8400-22:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Giả dại Còn hiệu lực
TCVN 8400-21:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) Còn hiệu lực
TCVN 8400-20:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Đóng dấu lợn Còn hiệu lực
TCVN 8400-19:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Phó thương hàn lợn Còn hiệu lực
TCVN 8400-18:2014 2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh phù đầu gà (Coryza) Còn hiệu lực
TCVN 9782:2013 2013 Thịt - Xác định dư lượng các chất chuyển hóa của nitrofuran (AZO, AMOZ, AHD, SEM) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS Còn hiệu lực
TCVN 9781:2013 2013 Mật ong - Xác định dư lượng các chất chuyển hóa của nitrofuran (AZO, AMOZ, AHD, SEM) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS Còn hiệu lực
TCVN 9780:2014 2014 Mật ong - Xác định dư lượng Chloramphenicol bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS Còn hiệu lực
TCVN 9582:2013 2013 Thực phẩm - Phương pháp phát hiện Staphylococcal Enterotoxin Còn hiệu lực