Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685 -30: 2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 30: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm não tủy truyền nhiễm ở gà
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null TCVN 8685-30 Vắc xin phòng bệnh Viêm não tủy truyền nhiễm.pdf