Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-38:202
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Phần 38: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Leptospira gây ra
Năm ban hành 2020
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null TCVN 8685-38 VX phòng bệnh LEPTOSPIRA.pdf