Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-36:2020
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Phần 36: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng và bệnh đóng dấu ở lợn
Năm ban hành 2020
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null TCVN 8685-36 VX phòng bệnh tụ huyết trùng đóng dấu lợn.pdf