Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-35:2020
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Phần 35: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò
Năm ban hành 2020
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null TCVN 8685-35 VX phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò.pdf