Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710 -3 :2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tieu-chuan-viet-nam-tcvn-8710-3-2019-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.pdf