Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-47:2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 47: Bệnh Dịch tả lợn cổ điển
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8400-47-2019-quy-trinh-chuan-doan-benh-dich-ta-lon-co-dien.pdf