Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-45:2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 45: Bệnh gạo lợn, bệnh gạo bò
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8400-45-2019-quy-trinh-chuan-doan-benh-gao-lon.pdf