Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-41:2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 41: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8400-41-2019-quy-trinh-chuan-doan-benh-dich-ta-lon-chau-phi.pdf