Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 11838:2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Thịt - Xác định dư lượng nhóm Sulfonamids bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép hai lần khối phổ (LC/MS-MS)
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 312091_tcvn11838-2017.pdf