Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 11836:2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Mật ong - xác định dư lượng Carbamate (Carbaryl, methiocarb, pirimicarb) bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 312084_tcvn11836-2017.pdf