Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 11835:2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Mật ong - xác định dư lượng Carbendazim bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC/MS-MS)
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 312087_tcvn11835-2017.pdf