Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685- 19: 2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 19: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Gumboro
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299619_tcvn8685-19-2017.pdf