Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685- 18: 2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 18: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Newcastle
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299620_tcvn8685-18-2017.pdf