Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685- 17: 2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình kiểm nghiệm vắc xi- Phần 17: Vắc xin vô hoạt phòng bện Viêm màng phổi ở lợn (Requirements for Ctinobacillus pleuropneumniae Bacterin)
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299611_tcvn8685-17-2017.pdf