Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-15:2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình Kiểm nghiệm vắc xin - Phần 15: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do Pasteurella multocida type D gây ra ở lợn
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299763_tcvn8685-15-2017.pdf