Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-17 : 2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật - Phần 17: Quy trình nuôi giữ giống vi khuẩn Bordetella Bronchiseptica
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 300196_tcvn8683-17-2017.pdf