Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-16 : 2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 16: Quy trình giữ giống vi rút Gumboro chủng nhược độc củng 2512 (Mastre seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of Gumboro virus, 2512 strain)
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299610_tcvn8683-16-2017.pdf