Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 22:2016/BTC
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhập, xuất tại của kho và bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuốc thú y
Năm ban hành 2016
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283193_qcvn22-2016-btc.doc