Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710-17:2016
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản. Quy trình chẩn đoán. Phần 17: Bệnh sữa trên tôm hùm
Năm ban hành 2016
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299761_tcvn8710-17-2016.pdf