Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-39:2016
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 39: Bệnh viêm đường hô hấp mạn tính ở gà
Năm ban hành 2016
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299608_tcvn8400-39-2016.pdf