Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710-10: 2015
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 10: Bệnh do Perkinsus marinus ở nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Năm ban hành 2015
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283737_tcvn8710-10-2015.pdf