Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-38: 2015
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 38: Bệnh tiêu chảy ở lợn do Coronavirus
Năm ban hành 2015
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283736_tcvn8400-38-2015.pdf