Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-36: 2015
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 36: Hội chứng suy mòn ở lợn sau cai sữa do Cicrovirus typ 2
Năm ban hành 2015
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283735_tcvn8400-36-2015.pdf