Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-33:2015
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 33: Bệnh Lê dạng trùng ở trâu bò
Năm ban hành 2015
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283733_tcvn8400-33-2015.pdf