Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-32:2015
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 32: Bệnh Gumboro ở gia cầm
Năm ban hành 2015
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283796_tcvn8400-32-2015.pdf