Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400 - 30:2015
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 30: Bệnh Marek ở gà
Năm ban hành 2015
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283793_tcvn8400-30-2015.pdf