Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 9780-2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Mật ong - Xác định dư lượng chloramphenicol bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS-MS
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283951_tcvn9780-2014 (1).pdf