Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-11 :2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 11 : Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Phù đầu gà (Coryza)
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 282807_tcvn8685-11-2014.pdf