Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-9 : 2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình QLT - Phần 9 : Vắc xin vô hoạt phòng chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N1
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 282811_tcvn8685-9-2014.pdf