Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685 -10:2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10 : Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Lở mồm long móng (FMD)
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283973_tcvn8685-10-2014.pdf